Cybertron.CA - Canadian Transformers News and Discussion
Go Back   Cybertron.CA - Canadian Transformers News and Discussion > Badgertron

Conversation Between Badgertron and eminem
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. eminem
  09-27-2016 12:16 AM
  eminem
  - Nói như vậy th́ ư cảnh của Mặc Trí huynh đó chính là tâm chết nên mới có Vong cảnh.... Nguyên nhân có thể là do tâm đạt tới một mức độ cực cao nên mới tự chết. Nhưng chết ở đây là quên hết tất cả mọi chữ. Tất cả c̣n lại chỉ có một chữ đạo.

  Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Mặc Trí chắc chắn là một vị kỳ nhân.
  lớp học kế toán thực hành tại minh khai
  lớp học kế toán tại đống đa
  dịch vụ kế toán
  trung tâm dạy kế toán tại cần thơ
  lớp học kế toán tại hà đông
  học kế toán tổng hợp tại thanh xuân
Transformers Shopping


Donate to Cybertron.ca
Donations keep this site running, thanks for your support. More details here.

Transformers on eBay.ca!
Transformers
Combiner Wars Prowl - Canadian Packaging, Sealed
Transformers
2001 G1 Transformers Takara Megatron 16-s Box With All Inserts, some parts.
Transformers
Transformers Genteration Armada Starscream - Canadian Packaging, Sealed
Transformers
Transformers Generations Thundercracker - Canadian Packaging, Sealed
Transformers
Combiner Wars Sunstreaker - Canadian Packaging, Sealed
Transformers
Combiner Wars MIrage - Canadian Packaging, Sealed
Transformers
Transformers Combiner Wars Ironhide - Canadian Packaging, Sealed

Powered by vBadvanced CMPS v3.2.3

All times are GMT -4. The time now is 04:43 PM.Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.